Du har valgt: Valgt: .

Medlemsbetingelser for Drammensbadet KF – Årskort/6-mnd kort – Trening – Bad – Velvære

Bad årskort/6-mnd kort
Medlemskapet gir tilgang til badeanlegget, og man kan mot et lite pristillegg, få tilgang til gruppetimer/treningssenteret. Barn skal ikke oppholde seg alene i anlegget under fylte 12 år. Voksne over 18 år er ansvarlig for medbrakte barn.

Treningssenter årskort/6-mnd kort
Det er 16 års nedre aldersgrense (det året du fyller 16 år) ved treningssenteret vårt. Medlemskapet gir tilgang til gruppetimer og badeanlegget. Man kan, mot et lite pristillegg, få tilgang til velværeavdelingen.
Velvære årskort/6-mnd kort Det er 18 års nedre aldersgrense ved velværeavdelingen. Årskort/6-mnd kort gir tilgang til treningssenteret, gruppetimer og badeanlegget.

Trening/opphold på eget ansvar
All trening og opphold i anlegget skjer på eget ansvar. Undertegnede er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Drammensbadet KF fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i anlegget. Herunder skade og tap som skjer på klær og personlige eiendeler, med mindre Drammensbadet KF har opptrådt uaktsomt. Drammensbadet KF tar avstand fra doping og tillater ikke bruk av doping blant våre medlemmer/kunder.

Medlemsplikter og utestenging
Medlemskap/årskort er personlige og kan således ikke lånes bort til andre. Medlemmet plikter ved sine fremmøter i Drammensbadet KF å vise gyldig adgangschip/ medlemskort. Medlemmet plikter videre å gjøre seg kjent med regler og instrukser som gjelder for Drammensbadet KF. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som blir gitt. Ved overtredelse som anses som vesentlig mislighold av avtalen kan Drammensbadet KF etter forutgående skriftlig varsel, bringe avtalen til opphør uten plikt til å foreta refusjon av innbetalt medlemsavgift.

Frys av avtale
Frys av medlemskap gjelder kun for hele måneder og det må søkes skriftlig i forkant av fryseperioden. Årsak

Velg et alternativ

6 mnd trening H/s 2020

 • Ingen Adgangschip.

kr. 3995,-

6 mnd trening Voksen 2020

 • Ingen Adgangschip.

kr. 4720,-

6 mnd velvære Honnør/student 2020

 • Ingen Adgangschip.

kr. 4975,-

6 mnd velvære voksen 2020

 • Ingen Adgangschip.

kr. 6150,-

Mnd Trening 2020

 • Ingen Adgangschip.

kr. 990,-

pr. mnd.

Mnd Velvære

 • Ingen Adgangschip.

kr. 1350,-

Årskort T/B voksen kontant 2019

 • Adgangschip: 200,-
 • Medlemskap på trening og bad.
 • Hele beløpet betales med en gang.

kr. 6960,-

Årskort velvære voksen kontant 2019

 • Adgangschip: 200,-
 • Medlemskap på velvære, trening og bad.
 • Hele beløpet betales med en gang.

kr. 9360,-

Årskort bad voksen kontant 2019

 • Adgangschip: 200,-
 • Medlemskap på bad.
 • Hele beløpet betales med en gang.

kr. 5665,-

Fyll inn ditt mobilnummer

+47